Blog Süt 18 Protein

Süt 18 Protein

Süt 18 Protein

Sığır Süt Yemi 18, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemde kullanılabilecek, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yem olarak üretilmiştir. Laktasyondaki hayvanların yaşama ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Orta düzeyde süt verimine sahip olan ineklerin buzağılamasından itibaren tüm laktasyon boyunca kullanılabilen bir süt yemidir. Mısır silajı gibi düşük proteinli, yüksek enerjili kaba yemlerle verilebilir.

SIĞIR SÜT YEMİ 18 KULLANMA ŞEKLİ

Sağmal süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Sığır Süt Yemi 18 yemini ilk defa kullanıyorsanız, bir haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz.

Baştarım 12-04-2021