Blog Klasik Besi Yemi 

Klasik Besi Yemi 

Klasik Besi Yemi 

"Besiye tabi tutulan dana ve tosunların gereksinim duyduğu kaliteli protein, enerji ve diğer besin maddelerini optimum düzeyde sağlayan konsantre besi yemidir."

 

Klasik Besi Yemi Üretiminde Kullanılan Ham Maddeler

Klasik Besi Yemi; mısır, arpa, mısır gluteni, soya küspesi (%46 ham protein), kanola küspesi, ayçiçeği küspesi (%36 ham protein – kabuksuz), DDGS ve buğday kepeği ham maddelerinden üretilmektedir.

Klasik Besi Yemi Üretiminde Kullanılmayan Ham Maddeler

Klasik Besi Yemi üretiminde buğday (hızlı nişasta sindirimi nedeniyle rumen asidoza neden olur), üre (NPN), amonyum sülfat (NPN), ayçiçeği kabuğu, ayçiçeği küspesi (%28 ham protein), hayvansal protein kaynakları, her türlü gıda sanayi artıkları (bisküvi, mantı, çikolata, cips, kuruyemiş vb.) ve iade artıkları gibi ham maddeler kullanılmaz.


Kullanım Avantajları

Besi sığırlarında hızlı vücut gelişimini destekleyen kaliteli protein ve enerji kaynakları sayesinde besi verimliliğini artırır, besinin ileriki dönemlerinde yüksek canlı ağırlık kazancı ve karkas verimi sağlar. Besi performansını yükselterek besi periyodunu kısaltır, karlılığı artırır. Kaliteli protein (%22 bypass) protein içeriği ile protein sentezi için gerekli amino asitleri yeterli ve dengeli şekilde sağlayarak besi performansını artırır, buna karşın azot kayıplarını (üre) azaltır. Sığır besisinde arzu edilmeyen deri altı ve karın boşluğundaki yağlanmayı azaltırken, karkas ve et randımanını arttırır.
Kaliteli yem ham maddeleri ve premiks sayesinde kırmızı eti oksidasyona karşı koruyarak etin depolama ve raf ömrünü uzatır. Üretiminde kullanılan güvenli (yavaş sindirilen) nişasta kaynakları sayesinde rumen asidozunu (yem çarpması) önler, asidoza bağlı meme yangısı, ishal ve ayak problemleri (laminitis) gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olur.
İçerisindeki kaliteli premiks (vitaminler ve mineraller) sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar, buna karşın beslemeye kaynaklı metabolik sorunların şekillenme riskini azaltır. Kaliteli ve güvenli ham madde kullanımı sayesinde karaciğer ve sindirim (ishal) sisteminde toksinlere bağlı sorunlar görülmez.

Kullanım Alanı ve Şekli

Besiye tabi olacak dana ve tosunların canlı ağırlığının %2’si düzeyinde kaba yemle birlikte günde 100 kg canlı ağırlık için 1,5 kg Klasik Besi Yemi ile başlayıp bu miktar besi devresi ilerledikçe 2 ve 2,5 kg üzerine çıkarılmalıdır. Klasik Besi Yeminin besideki sığırlara kaba yemler (mısır silajı, yonca kuru otu, saman, yulaf kuru otu vb.) ile birlikte dengeli bir TMR içerisinde verilmesi sağlık ve besi performansı bakımından daha faydalıdır. Klasik Besi Yemini tüketen sığırların temiz su, kaya tuzu ve kaliteli kaba yemlere her daim serbest olarak (ad libitum) erişimi sağlanmalıdır. Klasik Besi Yeminin günde 2 öğün olarak verilmesi en uygun olanıdır. Sindirim sistemi sağlığını korumak amacıyla başka bir besi yeminden Klasik Besi Yemine geçişte en az 7 günlük bir yem geçiş programı uygulanmalıdır.

Baştarım 29-03-2021